vitamis
vitamis

Banner Flash na tej stronie wymaga nowszej wersji wtyczki Adobe.

Get Adobe Flash player

 
 
  O Firmie
  Oferta
  Mapa dojazdowa
  Referencje
  Galeria
  Kontakt
  Przydatne linki
o firmie

vitamis vitamis vitamis  
Oferta
vitamis
vitamis
 

1) Wykonanie map do celów projektowych w formie numerycznej
     ( we wszystkich formatach CAD i innych), a także analogowej.

2) Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów budowlanych
    ( budynki, budowle, uzbrojenia terenu: pod- i na-ziemne, trasy drogowe, suwnice ).

3) Geodezyjna obsługa inwestycji w tym obsługa budowy obiektów kubaturowych
    ( zakłady przemysłowe, centra handlowe, drogi, lotniska, ... ).

4) Sporządzenie dokumentacji dla celów prawnych
     • mapy projektu podziału nieruchomości
     • badanie ksiąg wieczystych
     • wznawianie znaków granicznych
     • rozgraniczenia
     • mapy do celów prawnych

5) Opracowania numeryczne map ewidencji gruntów i budynków
     • zakładanie ewidencji gruntów i budynków
     • modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków

6) Zakładanie i modernizacja geodezyjnych szczegółowych i realizacyjnych osnów poziomych i pionowych.

7) Pomiary z zastosowaniem odbiorników precyzyjnych GPS
     • metoda statyczna
     • metoda kinematyczna ( RTK)

8) Pomiary i analiza odkształceń oraz przemieszczeń poziomych i osiadań pionowych obiektów
     budowlanych.

9) Inne, specjalistyczne prace geodezyjne i kartkograficzne według potrzeb Klienta.

vitamis kutno vitamis kutno vitamis kutno

 

 

 

vitamis kutno vitamis
    vitamis vitamis vitamis  
vitamis
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Vitamis S.C.
   
vitamis