1) Wykonanie map do celów projektowych w formie numerycznej
     (we wszystkich formatach CAD i innych), a także analogowej.

2) Tyczenia budynków mieszkalnych. 
     Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
     gazu itp.
     Tyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów   
     budowlanych
 (budynki, hale, budowle, uzbrojenia terenu: pod-, na- i nad-ziemne, trasy
     drogowe, suwnice ).

3) Geodezyjna obsługa inwestycji w tym obsługa budowy obiektów kubaturowych
    (zakłady przemysłowe, centra handlowe, drogi, lotniska, 
wieże, mosty, wiadukty, ...).

4) Sporządzenie dokumentacji dla celów prawnych
     • mapy projektu podziału nieruchomości
     • badanie ksiąg wieczystych
     • wznawianie znaków granicznych
     • rozgraniczenia
     • mapy do celów prawnych

5) Opracowania numeryczne map ewidencji gruntów i budynków
     • zakładanie ewidencji gruntów i budynków
     • modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków

6) Zakładanie i modernizacja geodezyjnych szczegółowych i realizacyjnych osnów poziomych i pionowych.

7) Pomiary z zastosowaniem precyzyjnych odbiorników GPS
     • metoda statyczna
     • metoda kinematyczna (RTK i RTN)

8) Pomiary i analiza odkształceń oraz przemieszczeń poziomych i osiadań pionowych obiektów
     budowlanych.

9) Inne, specjalistyczne prace geodezyjne i kartograficzne według potrzeb Klienta.

vitamis kutno vitamis kutno vitamis kutno

 

 

 

vitamis kutno
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 Vitamis S.C.
O Firmie vitamis Kontakt vitamis Mapa Strony vitamis Administrator vitamis Klauzula informacyjna
 
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które zapisywane są w Państwa urządzeniu. W dowolnym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
Prosimy o zapoznanie się z
Klauzulą informacyjną. Akceptuję cookie